Sidebar Menu

 

KONTAKT

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Magia Wrażeń Dominika Górska

Artykuł 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zobowiązuje nas, czyli firmę Magia Wrażeń Dominika Górska, siedziba Raczyce 14, 57-210 Henryków, do przekazania następujących informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dominika Górska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Magia Wrażeń Dominika Górska. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w tym w celu realizacji Państwa praw, prosimy o skontaktowanie się z Administratorem mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem : +48 600 005 545.

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszą klauzulę informacyjną kierujemy do Państwa czyli naszych klientów, kontrahentów, a także ich pracowników i współpracowników, których dane otrzymaliśmy w związku z zawieraniem umów oraz nawiązywaniem relacji biznesowych z Państwem. Zbieramy tylko i wyłącznie dane zwykłe, nie ingerując w żaden sposób w szczególną kategorię danych. Firma Magia Wrażeń Dominika Górska zbiera następujące informacje podane dobrowolnie:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres email,
 • adres pocztowy lub inny podany adres do korespondencji,
 • numer telefonu,
 • numer NIP lub numer PESEL,

Podanie ww. danych nie jest wymagane przepisami prawa, niemniej odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy, utrudnić lub uniemożliwić nam wykonanie obowiązków wynikających z zawartych z Państwem umów bądź wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

CEL, OKRES PRZECHOWYWANIA ORAZ PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane w poniższych celach:

 1. Zawarcie i wykonanie Umowy (jeżeli są Państwo jej stroną)- przez czas trwania Umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu, (podstawą jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania Umowy),
 2. Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, dokonywanie rozliczeń podatkowych - przez czas określony przepisami prawa (podstawą takiego przetwarzania będą obowiązujące przepisy prawa),
 3. Ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - przez okres przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy (podstawą takiego przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora),
 4. Marketing bezpośredni, w tym przesyłanie Państwu treści o charakterze marketingowym i promocyjnym, tj. oferty handlowe, informacje na temat organizowanych przez Administratora akcjach promocyjnych i wydarzeniach związanych z jego działalnością - do czasu złożenia sprzeciwu (podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Administratora).

KOMU UDOSTĘPNIAMY PRZEKAZANE NAM DANE OSOBOWE?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być współpracownicy Administratora, podmioty wspomagające Administratora w prowadzonej przez niego działalności w tym zapewniające obsługę księgową, IT, świadczące usługi kurierskie, pocztowe, prawne a także operator kamery, fotograf, grafik strony www oraz inne podmioty upoważnione przez Administratora lub które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych. 

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA:

 • prawo do uzyskania informacji o sposobie przetwarzania danych, prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do niepodlegania profilowaniu,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  w przypadku gdy uznają Państwo, że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie danych osobowych.

PROFILOWANIE

Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających. 

COOKIES

W celu prawidłowego działania Strony Magiawrazen.pl, korzystamy z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Strony Magiawrazen.pl, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta ze Serwitrony Magiawrazen.pl – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego

Magiawrazen.pl wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

Na podstawie używanych przez nas plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

Cookies Strony Magiawrazen.pl są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostania się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

Pliki bezpośrednio generowanie przez Magiawrazen.pl nie mogą być odczytywane przez inne Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty z którymi współpracujemy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.

Przede wszystkim Użytkownik może usunąć Cookies lub wyłączyć ich zapisywanie na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki Użytkownik, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu

Cookies własne dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Odwiedzających; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających Stronę Magiawrazen.pl, świadczenie usług reklamowych.

Z kolei Cookies zewnętrzne wykorzystujemy w następujących celach: Google Analytics: analiza ruchu i zachowań Użytkowników na stronie internetowej Magiawrazen.pl w celach statystycznych (anonimowych) oraz optymalizacji użyteczności Strony Magiawrazen.pl; Cookies serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, twitter.com, linkedin.com: wykorzystanie funkcji interaktywnych

Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.